Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

W sprawie pomocy Ukrainie!

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował pismo do Dyrektor Generalnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Więcej ... 

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie narażenia na zakażenie wścieklizną

W związku z sytuacją epidemiologiczną odnośnie wścieklizny w Polsce w 2021 r. Zastepca Głównego Lekarza Weterynarii zwrócił się z prośbą o zaapelowanie do lekarzy weterynarii wolnej praktyki o ostrożność przy przyjmowaniu w zakładach leczniczych dla zwierząt pacjentów mających kontakt ze środowiskiem poza pomieszczeniami mieszkalnymi właścicieli i nieszczepionych przeciwko wściekliźnie.

Treść pisma.

Aktualizacja informacji - zmiana formy opodatkowania

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marek Mastalerek przekazał aktualizację informacji dotyczącej oświadczenia o wyborze formy opodatkowania o treści: "W wyniku interwencji w ministerstwie uzyskaliśmy informacje, iż wcześniej opublikowany komunikat Ministerstwa Finansów jest nieaktualny i właśnie trwają prace nad jego zaktualizowaniem . Ze wstępnych wypowiedzi wynika, iż termin złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania będzie upływał 20 lutego br., a część lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych będzie mogła nadal korzystać z tej formy opodatkowania. Szczegóły opublikujemy na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jak tylko Ministerstwo Finansów przekaże zaktualizowaną treść komunikatu.

Pilna informacja - zmiana formy opodatkowania

W związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego w roku 2022 osoby wykonujące zawód lekarza weterynarii nie mogą dłużej korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w tej formie, do dnia 20 stycznia br. powinni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Szczegółowe informacje w sprawie zmiany przepisów prawa podatkowego w piśmie KAS.

XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

W dniach 14 - 16 stycznia 2022 r. obradował w Warszawie XII Krajowy Zjazd lekarzy Weteryanarii. Lubelską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowało 22 delegatów. Do organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w VIII kadencji wybrani zostali z naszej Izby Koledzy: Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodwej - Rafał Michałowski; Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodwej - Janusz Leśniak; Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny - Piotr Biełuszka, Stanisław Gajda, Wojciech Kozdruń, Jacek Kutrzuba; Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna - Paweł Mateńko, Stanisław Winiarczyk; Krajowa Komisja Rewizyjna - Zbigniew Mizak.