Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Zmarł prof. dr hab. Jan Żmudziński

nekrolog zmudzinski jan 

Modlitwa różańcowa w intencji śp. prof. Jana Franciszka Żmudzińskiego sprawowana będzie w kościele pw. Świętej Rodziny (Niwa) w Puławach dnia 5 lipca 2024 r. o godz. 12:30.

Zmarł lek. wet. Jan Julian Szybiak

Z głebokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2024 r. zmarł lek. wet. Jan Julian Szubiak. Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 26 czerwca 2024 r. o godzinie 1500 w kościele św. Jana Nepomucena i M. B. Sz. we Frampolu po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz przy ulicy Lubelskiej w Biłgoraju. W dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 1430 odbędzie się różaniec w kościele we Frampolu.  

Informacje o QMP

Przedstawiamy informacje o Systemie QMP (Quality Meat Program).

Treść informacji ...

Zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego Kexxtone

Kexxtone 32,4 g system dożwaczowy został dopuszczony do obrotu w 2013 r. w drodze procedury scentralizowanej (EU/2/12/145/001-003) i jest przeznaczony do ograniczania częstości występowania ketozy u krów mlecznych i jałówek w okresie poporodowym. W związku ze zwiększoną częstotliwością raportów dotyczących zwracania przez krowy bolusów zawierających nierozpuszczone tabletki monenzyny oraz w związku ze wzrostem liczby zgłoszeń zdarzeń niepożądanych u gatunku niedocelowego (psów) powiązanych z tym produktem Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) podjął decyzję o zaleceniu zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego Kexxtone i wycofaniu serii produktu dystrybuowanych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przychyliła się do zaleceń CVMP i w dniu 15 maja 2024 r. wydała odpowiednią decyzję wykonawczą. Zgodnie z zaleceniami, EMA i Elanco uzgodnili treść komunikatu informującego o zawieszaniu pozwolenia i wycofaniu z rynku produktu Kexxtone skierowanego do lekarzy weterynarii, którego tłumaczenie zgodnie z właściwościami zaakceptowane zostało przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych. W zawiązku z zaleceniami EMA i URPL przekazania tych informacji lekarzom weterynarii na terenie Polski publikujemy poniżej komunikat dotyczący tej sprawy.

Treść komunikatu ...

Informacje w sprawie wydawania i kolportażu "Życia Weterynaryjnego"

W załączeniu przedstawiamy informacje dotyczące podjętych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną decyzji dotyczących wydawania "Życia Weterynaryjnego".

Treść informacji ...

Deklaracja ... 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie w sprawie przekazywania informacji dotyczących liczby zaszczepionych psów przeciwko wściekliźnie oraz o chorobach zakaźnych, Treść pisma ...