Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

VIII Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 10 października 2021 r.

Obwieszczenie Przewodniczącego VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii VIII Kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2021 r. o wynikach wyborów Prezesa Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Obwieszczenie Przewodniczącego VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii VIII Kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2021 r. o wynikach wyborów Rzecznika Odpowiedzialności Zawodwej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Obwieszczenie Przewodniczącego VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii VIII Kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2021 r. o składzie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Obwieszczenie Przewodniczącego VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii VIII Kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2021 r. o wynikach wyborów członków Sądu Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Obwieszczenie Przewodniczącego VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii VIII Kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2021 r. o wynikach wyborów zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodwej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Obwieszczenie Przewodniczącego VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii VIII Kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2021 r. o wynikach wyborów członków Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Obwieszczenie Przewodniczącego VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Lekarzy Weterynarii VIII Kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2021 r. wyborze delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.