Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Procedura identyfikacji ad hoc koniowatych

Zamieszczamy pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące procedury identyfikacji ad hoc koniowatych przez odpowiedzialnego za leczenie lekarza weterynarii w przypadku wskazania medycznego.

Treść pisma ...

Wernisaż wystawy malarskiej

BW baner

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarskiej naszego Kolegi lekarza weterynarii Bogusława Winiarskiego, który odbędzie sie w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 1700 w Domu Kultury LSM w Lublinie przy ulicy Wallenroda 4a.

Plakat z informacjami ...

Ulotka ... 

XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna przy wsparciu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej organizują XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim w dniu 2 marca 2024 r. w Stacji Narciarskiej Zieleniec przy wyciągu Mieszko w Górach Orlickich.

Ogłoszenie ...

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2024 r. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt od których lub z których pozyskuje się żywność. Treść ww. komunikatu jest dostępna również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod następującym adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prowadzenie-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych-w-oczekiwaniu-na-system-teleinformatyczny.

Treść informacji ...

 

List otwarty pracowników PIWet-PIB

Związki zawodowe działające w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIWet-PIB), tj. NSZZ Pracowników PIWet-PIB i NSZZ Solidarność przesyłają list otwarty pracowników Instytutu informujący o trudnej sytuacji trwającej od wielu lat w Instytucie i braku perspektyw zakończenia trwającego sporu zbiorowego.

Czytaj dalej ... 

Nowa wysokość składki członkowskiej

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. składka członkowska na rzecz Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wynosi 50,00 zł miesięcznie, tj. 600,00 zł rocznie. Przypominamy, iż składkę członkowską należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.