Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Piknik Weterynaryjny w Sanoku

W dniu 20 maja 2023 r. o godz. 12.00 w hotelu Bona w Sanoku Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje w ramach Projektu UE „Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko – ukraińskiego pogranicza” Piknik weterynaryjny. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele głównego beneficjenta projektu Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Gżyckiego oraz Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, którą reprezentować będzie 10 osobowa grupa lekarzy weterynarii z Instytutu Weterynarii w Puławach, lekarzy weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej i lekarze weterynarii wolnej praktyki. Gospodarzem pikniku jest Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Koordynator
Projektu Dziedzictwo Historyczne
Medycyny Weterynaryjnej Polsko-
Ukraińskiego Pogranicza z ramienia
Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne
lek. wet. Tomasz Górski  

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.